Kedudukan dan Fungsi

KEDUDUKAN DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

FUNGSI DPRD

DPRD Mempunyai Fungsi:

  1. Pembentukan Perda; diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
  2. Anggaran; diwujudkan dalam pembahasan dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Bupati, dan
  3. Pengawasan; diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Ketiga fungsi dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.


Info